Nhằm tạo điều kiện để các web/blog cùng nhau phát triển, hiện tại site BinhDinhClub.Com đang có nhu cầu trao đổi textlink hay banner với tất cả các web/blog. Điều kiện trao đổi: Chỉ chấp nhận trao đổi với những site có nội dung tốt, không mang tính chất phản động. 

Nếu bạn có nhu cầu trao đổi liên kết vui lòng liên hệ:

Email: lyminhvuong2016@hmail.com

Logo binhdinhclub.com


A. Code logo liên kết

<a alt="Dịch vụ quảng cáo Thiết kế Blogger - Sẻ chia kiến thức" href="http://www.binhdinhclub.com/" target="_blank" title="Dịch vụ quảng cáo Thiết kế Blogger - Sẻ chia kiến thức"><img title="Dịch vụ quảng cáo Thiết kế Blogger - Sẻ chia kiến thức" alt="Dịch vụ quảng cáo Thiết kế Blogger - Sẻ chia kiến thức" src="http://2.bp.blogspot.com/-OSCkzwMV7ys/WEthRH0AUkI/AAAAAAAAAdc/d46_BsP4xvIZOWnEwqJey-M1A8JmSDGewCK4B/s1600/binhdinhclub.png" /></a>

B. Code liên kết text
<a alt="Dịch vụ quảng cáo Thiết kế Blogger - Sẻ chia kiến thức" href="http://www.binhdinhclub.com/" target="_blank" title="Dịch vụ quảng cáo Thiết kế Blogger - Sẻ chia kiến thức">Dịch vụ quảng cáo</a>

Rất vui được hợp tác cùng bạn